tel : 2610 42 42 14
fax : 2610 42 42 11
email : info@electrenergy.gr

Διεύθυνση :
Λεμεσού 22-24 & Έλληνος Στρατιώτου 
ΤΚ 264 41 Πάτρα

Net Metering

 

Η “ELECTRENERGY- Ηλεκτρολογικές & Ενεργειακές Εφαρμογές”, με πολύχρονη εμπειρία στην μελέτη & κατασκευή  φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων όλων των κατηγοριών αποτελεί την πιο ιδανική επιλογή για την ανάθεση της μελέτης & εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού σας συστήματος, στα πλαίσια του προγράμματος Ενεργειακού Συμψηφισμού - Net Metering. Οι μηχανικοί της εταιρείας μας θα σας προτείνουν την κατάλληλη εγκατεστημένη ισχύ & εξοπλισμό για τον πλήρη συμψηφισμό των ηλεκτρικών σας καταναλώσεων, με αμεσότητα και υπευθυνότητα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν αυτοψία στο χώρο σας.

Η συνεχής εκπαίδευση των μηχανικών μας σε θέματα Φωτοβολταϊκών Έργων  σε συνδυασμό με το  εξειδικευμένο τεχνικό εξοπλισμό & λογισμικό μας, διασφαλίζουν την βέλτιστη ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες μας και εγγυώνται την ασφαλή, αδιάλειπτη & μέγιστη λειτουργία του φωτοβολταϊκού σας στα πλαίσια του προγράμματος Ενεργειακού Συμψηφισμού - Net Metering.

 

Τι είναι το Net Metering

 

Το Νet Μetering είναι μια νέα διαδικασία στην αγορά και πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της αυτοπαραγωγής μέσω Φωτοβολταϊκών συστημάτων με σκοπό τον συμψηφισμό ηλεκτρικής ενέργειας Νet Μetering  (ΥΑ ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ. 24461  - ΦΕΚ Β’ 3583/ 31.12.2014) κάθε καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να εγκαταστήσει ένα φωτοβολταϊκό σύστημα με σκοπό να μειώσει εξαιρετικά, ακόμη και να εκμηδενίσει το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος. Δίνεται λοιπόν η δυνατότητα στον καταναλωτή (οικιακός, εμπορικός ή βιομηχανικός)  να συμψηφίζει την ενέργεια που καταναλώνει από το δίκτυο με την ενέργεια που παράγει το φωτοβολταϊκό σύστημα δηλ μπορεί πλέον να καλύπτει μέρος ή ακόμα και το σύνολο των αναγκών του σε ηλεκτρική ενέργεια. Η βασική φιλοσοφία λειτουργίας του Net Metering παρουσιάζεται στο ακόλουθο διάγραμμα:

 

Το προγράμμα Net Metering, δίνει τη δυνατότητα στους αυτοπαραγωγούς να χρησιμοποιούν το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας σαν “μεγάλη μπαταρία”. Έτσι η εγκατάσταση παραμένει σύνδεδεμένη με το δίκτυο για να μπορεί να απορροφά ηλεκτρική ενέργεια από αυτό (εισερχόμενη ενέργεια) στις χρονικές στιγμές που η παραγόμενη ισχύς δεν μπορεί να καλύψει την καταναλωση και κατ αντιστοιχία, όταν το φωτοβολταικό σύστημα παράγει περισσότερη ενέργεια από αυτή που καταναλώνεται, η περίσσεια διοχετέυεται στο δίκτυο (εξερχόμενη ενέργεια).

 

Ο ενεργειακός συμψηφισμός (μεταξύ παραγόμενης από το Φ/Β και της καταλισκόμενης από την εγκατάσταση ενέργειας) διενεργείται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό. Η τελική εκκαθάριση διενεργείται στον τελευταίο εκκαθαριστικό λογαριασμό του ετήσιου κύκλου. Για παράδειγμα ο ενεργειακός συμψηφισμός για έναν οικιακό αυτοπαραγωγό διενεργείται ανά 4 μήνες και η τελική εκκαθάριση πραγματοποιείται στον τρίτο εκκαθαριστικό λογαριασμό του ετήσιου κύκλου.

Σε περίπτωση περίσσσειας παραγόμενης ενέργειας κατά την ετήσια εκκαθάριση, αυτή δεν αποζημιώνεται, δηλαδή δίνεται δωρεάν από τον αυτοπαραγωγό στο δίκτυο.

 

Για την επιλόγή της εγκατεστημένης ισχύος του φωτοβολταϊκού συστήματος είναι επιβεβλημένο να λαμβάνεται υπόψη η ετήσια κατανάλωση της εγκατάστασης στην οποία αυτό θα συνδεθεί. Αφού ο ενεργειακός συμψηφισμός διενεργείται σε ετήσια βάση και τυχόν πλεόνασμα ενέργειας μετά τον ετήσιο συμψηφισμό δεν αποζημιώνεται, η ετήσια παραγωγή από το φωτοβολταϊκό σύστημα ενέργεια θα πρέπει να μην υπερβαίνει την συνολική ετήσια κατανάλωση.

(ΥΑ ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ. 24461  - ΦΕΚ Β’ 3583/ 31.12.2014) - ΦΕΚ Β' 3583 31.12.14.pdf

 

Πλεονεκτήματα Net Metering

 

 1. Δραστική μείωση ή και μηδενισμός της αξίας του λογαριασμού ρεύματος
 2. Μείωση του λογαριασμού από τη μείωση των ρυθμιζόμενων χρεώσεων αυξάνοντας τον συντελεστή ταυτοχρονισμού παραγωγής – κατανάλωσης.
 3. Θετική επίδραση στον χρόνο απόσβεσης της επένδυσής σας απότις μελλοντικές αυξήσεις στα τιμολόγια του ρεύματος, αφού ο συμψηφισμός είναι ενεργειακός και όχι λογιστικός.
 4. Δεν υπάρχει οικονομική επισφάλεια και εξάρτηση από τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας
 5. Η σύμβαση συμψηφισμού έχει διάρκεια 25 έτη.
 6. To Φ/Β σύστημα μπορεί να εγκαθίσταται επί κτιρίων ή επί εδάφους, ή άλλων κατασκευών, περιλαμβανομένων και αυτών του πρωτογενούς τομέα (αγροτικές αποθήκες, κτηνοτροφικές μονάδες, κλπ) σύμφωνα με την πολεοδομική νομοθεσία
 7. Μηδενισμός των ετήσιων εξόδων σας για ψύξη - θέρμανση - ζεστό νερό χρήσης (ΖΝΧ), με αντλίες θερμότητας και αντικατάσταση του συμβατικού φωτισμού με LED.
 8. Μειωμένες εκπομπές CO2 – Μικρότερο Ενεργειακό Αποτύπωμα – Περιβαλλοντική συνείδηση
 9. Αναβάθμιση της ενεργειακής κλάσηςκαι της αξίας του ακινήτου
 10. Η εγκατάσταση είναι έτοιμη για συνεργασία με τεχνολογίες έξυπνων δικτύων "smart grid ready"

 

 

 

 

 

 

Δικαιούχοι & Όρια Εγκατεστημένης Ισχύος

 

Δικαίωμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος στα πλαίσια του Νet Metering έχουν:

 • Φυσικά Πρόσωπα (επιτηδευματίες ή μη)
 • Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (π.χ. εταιρείες, ιδρύματα, σωματεία, συνεταιρισμοί κτλ)
 • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (π.χ. δήμοι, περιφέρειες, κρατικοί οργανισμοί κτλ)

 

Επίσης, δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα του Net Metering στην περίπτωση κοινόχρηστου ή κοινόκτητου χώρου έχουν οι ιδιοκτήτες του ακινήτου ή οι έχοντες τη νόμιμη χρήση αυτού μετά από παραχώρηση της χρήσης του χώρου ή μέρους αυτού από τους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες. Επιπλέον, δικαίωμα ένταξης έχει κάποιος που κάνει απλά νόμιμη χρήση του χώρου (π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κλπ) εφόσον έχει διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη.

Τα όρια εγκατάστασης για σύνδεση στη Χαμηλή Τάση (ΧΤ), δηλ. έως 100KW διαμορφώνονται ως εξής :

 • Ηπειρωτική χώρα &  Διασυνδεδεμένα Νησιά έως 20 kW ή το  50% της συμφωνημένης ισχύος (Π.χ. για συμφωνημένη ισχύ κατανάλωσης 35 kVA (τυποποιημένη παροχή Νο 3), η μέγιστη επιτρεπτή ισχύς φωτοβολταϊκού είναι 20 kW, ενώ για συμφωνημένη ισχύ κατανάλωσης 85 kVA (τυποποιημένη παροχή Νο 5), μέγιστη επιτρεπτή ισχύς είναι 42,5 kW.),
 • Στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, η ισχύς των φωτοβολταϊκών συστημάτων μπορεί να ανέρχεται μέχρι 10 kW και ειδικά στην Κρήτη μέχρι 20 kW ή μέχρι 50% της συμφωνημένης ισχύος της εγκατάστασης κατανάλωσης (σε kVA), εφόσον το τελευταίο μέγεθος υπερβαίνει τα 10 kW ή για την Κρήτη τα 20 kW. Σε κάθε περίπτωση η μέγιστη ισχύς ενός ΦΒ συστήματος που θα εγκατασταθεί στο πλαίσιο της ως άνω Υπουργικής Απόφασης στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο των 50 kWp για την Κρήτη και των 20 kWp για τα λοιπά Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

 

Τα όρια εγκατάστασης για σύνδεση στη Μέση Τάση (ΜΤ), διαμορφώνονται ως εξής :

 • Ηπειρωτική χώρα & Διασυνδεδεμένα Νησιά μέχρι 50% της συμφωνημένης ισχύος της εγκατάστασης κατανάλωσης (σε kVA) και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο των 500 kW
 • Στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά ως εξής, 50 kWp για την Κρήτη και των 20 kWp για τα λοιπά Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

 

Χαμηλή Τάση (ΧΤ)– Πληροφοριακό Δελτίο ΧΤ.pdf

Αίτηση Σύνδεσης – Πληροφοριακό Δελτίο MT.pdf

 

 

 

 

 

Ειδικά στην Πελοπόννησο και στο τμήμα της Εύβοιας νοτίως του Αλιβερίου, καθώς και στα νησιά Άνδρο και Τήνο, η μέγιστη ισχύς φωτοβολταϊκού συστήματος περιορίζεται επί του παρόντος στα 20 kW

 

Σε κάθε περίπτωση η μέγιστη ισχύς ενός ΦΒ συστήματος που θα εγκατασταθεί στο πλαίσιο της Υπουργικής Απόφασης δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο των 500 kW

 

Παρατήρηση: Ειδικά για νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημόσιου ενδιαφέροντος σκοπούς, γενικής ή τοπικής εμβέλειας, η ανώτατη ισχύς κάθε φωτοβολταϊκού συστήματος μπορεί να ανέρχεται έως και το 100% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης τηρώντας τα ανώτατα όρια ανά περιοχή.

 

 

 

 

Προϋποθέσεις Νet Metering:

 

Οι βασικοί όροι και προϋποθέσεις για την εγκατάσταση ΦΒ συστημάτων αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό - Νet Metering, παρατίθενται ακολούθως:  

 • Υπαρξη ενεργού μόνιμης παροχής ρεύματος στο όνομα του αυτοπαραγωγού μέσω της οποίας τροφοδοτείται η εγκατάσταση κατανάλωσής του.
 • Το ΦΒ σύστημα αντιστοιχίζεται αποκλειστικά με έναν μετρητή κατανάλωσης, δηλαδή με τον μετρητή της εγκατάστασης κατανάλωσης την οποία τροφοδοτεί.
 • Ο ενδιαφερόμενος έχει τη νόμιμη χρήση του χώρου εγκατάστασης του συστήματος.
 • Ο ενδιαφερόμενος έχει εξοφλήσει πλήρως τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας του οικείου Προμηθευτή (ή έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών).

 

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα μπορούν να εγκατασταθούν επί κτιρίων ή επί εδάφους ή άλλων κατασκευών στον ίδιο ή γειτονικό χώρο (στέγη, δώμα, χώρο στάθμευσης, αποθήκη, στέγαστρο κτλ) με τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης τις οποίες τροφοδοτούν. Ο περιορισμός αυτός δηλαδή της εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σε όμορο χώρο με τον μετρητή, καθώς εντός του 2016 αναμένεται να καθιερωθεί το virtual net metering δηλαδή συμψηφισμός παραγόμενης ενέργειας με μετρητή σε διαφορετικό σημείο από το φωτοβολταϊκό.

 

 

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα Ενεργειακού συμψηφισμού – Net Metering θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις  - Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις-20 10 2015.pdf

 

Διαδικασία

 1. Αίτηση Σύνδεσης του φωτοβολταϊκού Συστήματος  στο τοπικό κατάστημα (για ΧΤ) ή περιφέρεια για (για ΜΤ) του ΔΕΔΔΗΕ  από την “ELECTRENERGY – Ηλεκτρολογικές & Ενεργειακές Εφαρμογές”. Η Αίτηση Σύνδεσης συνοδεύεται από περιγραφή της εγκατάστασης, μονογραμμικό σχέδιο, χαρακτηριστικά των φωτοβολταϊκών και του inverter, περιγραφή των διατάξεων ασφαλείας, κάτοψη της εγκατάστασης καθώς και τις υπεύθυνες δηλώσεις του μηχανικού και του ιδιοκτήτη.
 2. Διατύπωση Προσφοράς Σύνδεσης – Όροι Σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ    προς τον ιδιοκτήτη του φωτοβολταϊκού (εντός 1 μήνα από την Αίτηση Σύνδεσης με διάρκεια 3 μήνες)
 3. Αποδοχή Προσφοράς Σύνδεσης - Πληρωμή Όρων Σύνδεσης από τον ιδιοκτήτη του φωτοβολταϊκού (εντός 3 μηνών από την Διατύπωση Προσφοράς Σύνδεσης )
 4. Υπογραφή Σύμβασης Σύνδεσης στο δίκτυο από τον ιδιοκτήτη του φωτοβολταϊκού.
 5. Κατασκευή Έργων Σύνδεσης  από τον ΔΕΔΔΗΕ (εντός 1 μήνα από την Υπογραφή Σύμβασης Σύνδεσης)
 6. Σύνταξη Σύμβασης Ενεργειακού Συμψηφισμού από τη ΔΕΗ
 7.  Υπογραφή Σύμβασης Ενεργειακού Συμψηφισμού από τον ιδιοκτήτη του φωτοβολταϊκού (εντός 15 ημερών από την παραλαβή σχετικού αιτήματος).
 8. Κατασκευή Φωτοβολταϊκού Συστήματος από την “ELECTRENERGY – Ηλεκτρολογικές & Ενεργειακές Εφαρμογές
 9. Αίτηση Ενεργοποίησης Σύνδεσης του Φωτοβολταϊκού Συστήματος στο ΔΕΔΔΗΕ από  την “ELECTRENERGY – Ηλεκτρολογικές & Ενεργειακές Εφαρμογές”.
 10. Σύνδεση του Φωτοβολταϊκού Συστήματος και ενεργοποίηση της Σύμβασης Ενεργειακού Συμψηφισμού, που έχει διάρκεια 25 χρόνια

 

  

 

(για ΧΤ) – Αίτηση Σύνδεσης ΦΒ αυτοπαραγωγού με ενεργειακό συμψηφισμό στο Δίκτυο ΧΤ new 3-12-2015.pdf

(για ΜΤ) – ΔΕΔΔΗΕ Αίτηση Σύνδεσης για ΦΒ εως 500 kW στο Δίκτυο ΜΤ_net metering 22 10 2015.pdf

υπεύθυνες δηλώσεις του μηχανικού και του ιδιοκτήτη – Υπεύθυνη δήλωση αυτοπαραγωγού και μηχανικού 4.06.2015.pdf

Αποδοχή Προσφοράς Σύνδεσης – Αίτηση κατάρτισης σύμβασης σύνδεσης.pdf

Υπογραφή Σύμβασης Σύνδεσης – Σύμβαση Σύνδεσης στη ΧΤ για ΦΒ αυτοπαραγωγού με ενεργειακό συμψηφισμό.pdf

Σύνταξη Σύμβασης Ενεργειακού Συμψηφισμού – Συμβαση συμψηφισμου.pdf

Αίτηση Ενεργοποίησης Σύνδεσης – Αίτηση ενεργοποίησης.pdf

 

 

Γιατί να συνεργαστώ με την ELECTRENERGY;

 

Η “ELECTRENERGY - Ηλεκτρολογικές & Ενεργειακές Εφαρμογές” αποτελεί την πιο ιδανική επιλογή για την ανάθεση της μελέτης & εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού σας στα πλαίσια του προγράμματος Net Metering παρέχοντάς σας:

 • Δωρεάν μελέτη του χώρου σας
 • Οικονομικές λύσεις βασισμένες στις ανάγκες του κάθε επενδυτή
 • Δωρεάν οικονομοτεχνική μελέτη της απόσβεσης της επένδυσής σας
 • Δωρεάν φάκελο Αίτησης
 • Δωρεάν υποστήριξη αδειοδοτικής διαδικασίας
 • Ποιοτικό Εγκατεστημένο εξοπλισμό επώνυμων κατασκευαστών
 • Τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς
 • After sales services με εγγύηση καλής λειτουργίας καλυπτόμενη με συμβόλαιο συντήρησης του φωτοβολταϊκού σας συστήματος

 

Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της εταιρείας μας βασίζονται στην γενικότερη φιλοσοφία μας  καθώς διαθέτουμε:

 

 • Άρτια εκπαιδευόμενο
 • Πολύχρονη εμπειρία στην μελέτη & κατασκευή όλων των τύπων Φ/Β εγκαταστάσεων
 • Στο ενεργητικό μας δεκάδες έργα σε Ήπειρο, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα και Αττική
 • Εφαρμογή διαδικασιών ISO 2001:2008
 • Διαδικασίες μελέτης & εγκατάστασης βάσει των διεθνών προτύπων
 • Υπεύθυνο και άρτια καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό
 • 24ωρη τεχνική υποστήριξη
 • Αυστηρή τήρηση χρονοδιαγραμμάτων με υψηλά επίπεδα ασφάλειας
 • Εξειδικευμένο τεχνικό εξοπλισμό & προηγμένο λογισμικό σχεδίασης Φ/Β συστημάτων
 • Συμμόρφωση προϊόντων - υπηρεσιών μας με το ισχύον νομικό πλαίσιο
 • Καινοτομία στην εφαρμογή

 

Καλέστε μας στο 2610 42 42 14  για μια δωρεάν αυτοψία του χώρου σας και άμεσα εξειδικευμένος ηλεκτρολόγος μηχανικός θα εκτιμήσει τις ανάγκες σας και θα σας προτείνει λύσεις στα μέτρα σας.

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνήστε μαζί μας

    tel: 2610 42 42 14
    fax: 2610 42 42 11
    email: info@electrenergy.gr

Επισκεφτείτε μας

    Λεμεσού 22-24 & 
    Έλληνος Στρατιώτου,
    ΤΚ 264 41 Πάτρα